Thiết bị xác định tổn thất nhựa

(1 đánh giá)

TA-010

TATECHCO - VN

12 tháng

thiết bị xác định tổn thất nhựa khi nung dùng trong thí nghiệm nhựa đường

2,000,000 đ

2,000,000 đ

Thiết bị xác định tổn thất nhựa

Thiết bị xác định tổn thất nhựa khi nung dùng trong thí nghiệm nhựa đường

Sản xuất bởi: TATECHCO - Việt Nam

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)
< class="phone-circle">