THÍ NGHIỆM GẠCH

mỗi trang
MÁY MÀI MÒN BỀ MẶT GẠCH CERAMIC (GẠCH TRÁNG MEN) Call

MÁY MÀI MÒN BỀ MẶT GẠCH CERAMIC (GẠCH TRÁNG MEN)

MÁY MÀI MÒN BỀ MẶT GẠCH CERAMIC (GẠCH TRÁNG MEN) dùng để xác định độ mài mòn bề mặt đối với gạch tráng men (gạch Ceramic) Model: LM-8 Máy thử độ mài mòn gạch tráng men theo tiêu chuẩn GB/T3810.7-2006

call 094.665.9996

Top

   (0)