Khuôn CBR tiêu chuẩn

TA0017.16

TATECHCO

Khuôn CBR tiêu chuẩn -Tiêu chuẩn VN, ASTM, mạ cầu vồng. Gồm: Thân khuôn, cổ khuôn, đế khuôn, đĩa đo trương nở, quả gia tải có rãnh, quả gia tải không rãnh, giá đỡ đồng hồ so, đồng hồ so 10x0,01mm.

1,300,000 đ

1,300,000 đ

Khuôn CBR tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn VN, ASTM, mạ cầu vồng.

Gồm: Thân khuôn, cổ khuôn, đế khuôn, đĩa đo trương nở, quả gia tải có rãnh, quả gia tải không rãnh, giá đỡ đồng hồ so, đồng hồ so 10x0,01mm.

dụng cụ dùng để tạo mẫu thí nghiệm CBR, nhằm xác định chỉ số CBR của vật liệu sử dụng làm nền, móng đường (đất, đất gia cố, cấp phối đá dăm, cấp phối tự nhiên,..). Ngoài ra còn được sử dụng để đánh giá cường độ của kết cấu đường ô tô và đường sân bay trong một số phương pháp thiết kế sử dụng thông số cường độ theo CBR. Việc thí nghiệm xác định chỉ số CBR của vật liệu được tiến hành trên tổ mẫu (03 mẫu) đã được đầm nén ở độ ẩm tốt nhất, tương ứng với phương pháp đầm nén quy định. Chỉ số CBR của vật liệu thí nghiệm được xác định tương ứng với độ chặt đầm nén K quy định

Khuôn CBR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh khuôn CBR do TATECHCO sản xuất

 

Sản phẩm quý khách hàng có thể quan tâm một số thiết bị thí nghiệm khác do TATECHCO sản xuất :

​​ Bộ thí nghiệm giới hạn chảcasagrande

➤ Khuôn đúc mẫu vữa 40x40x160mm-bằng thép

Bình luận

Top

   (0)