Thiết bị thử độ hút nước của gạch xây

TATECHCO

3 tháng

Thiết bị thử độ hút nước của gạch xây (bộ thiết vị thử thấm của gạch), dùng để đo độ hút nước của gạch

Thiết bị thử độ hút nước của gạch xây (thiết bị thử thấm của gạch)

1. Công dụng: dùng để đo độ hút nước của gạch

2. Đặc tính kỹ thuật của thiết bị thử độ hút nước của gạch

 Thiết bị thử độ hút nước của gạch (Bộ thiết bị thử thấm của gạch) do TATECHCO sản xuất,
Bao gồm: 3 kích cỡ:
+ Loại 1: làm cho gạch có kích cỡ: 390x170x130mm
+ Loại 2: làm cho gạch có kích cỡ: 170x130x60mm
+ Loại 3: làm cho gạch có kích cỡ: 200x95x60mm

Thiết bị thử độ hút nước của gạch

(Hình ảnh thiết bị thử độ hút nước của gạch do TAECHCO sản xuất)

( bộ thí nghiệm thử thấm gạch)

( bộ thí nghiệm thấm gạch)

( bộ thí nghiệm thấm gạch)

bộ thí nghiệm thấm gạch

bộ thí nghiệm thấm gạch

 

Quý khách hàng có thể tham khảo thêm sản phẩm khuôn đúc mẫu bê tông do tatechco sản xuất  :

​​  

➤ 

➤ 

Bình luận

Top

   (0)