Bộ thiết bị thử va đập ống nhựa

(0 đánh giá)

Tatechco.vn

Bao gồm: - Khung chính - ống dẫn hướng quả nặng thử va đập theo tiêu chuẩn bao gồm 16 quả có các trọng lượng như sau: 0,5; 0,8; 1,0; 1,25; 2,0; 2,5; 32; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Top

   (0)
< class="phone-circle">