Bộ thí nghiệm bentonite

BT-01

Mỹ

12 tháng

Bộ thí nghiệm tỷ trọng bùn cát Bentonite Model: G-23149-10 Xuất Xứ: USA-Mỹ

Bộ bao gồm:

1.Phểu đo độ nhớt Marsh 

2. Cân tỷ trọng bùn 

-Cân được chia vạch theo 4 đơn vị là Ib/ gal;

 lb/sq.in; lb/cu.ft; gms/cm3

-Thang đo lb/gal:            6 …24 lb/gal.

-Thang đo lb/sq in:          310 … 1250 lb/sq in..

-Thang đo lb/cu ft:          45 …180 lb/cu ft.

-Thang đo gms/cm3:        0.72 …2.88 gms/cm3.

Cung cấp bao gồm hộp đựng bằng nhựa.

3.Dụng cụ đo lượng cát 

-Dùng xác định hàm lượng cát trong bùn khoan

-Lưới rây gắn sẵn trong phểu có cỡ lỗ 0.075mm

 (200Mesh), ống đo 10ml có chia vạch đến 20% thể

 tích cát trong bùn.

Bộ bao gồm:

 + Phểu nhựa có lưới rây 200mesh

 + Ống đo10ml, chia vạch 0…20% V

 + Bình xịt rửa

 + hộp đựng bằng nhựa.

 

 

Bình luận

Top

   (0)